PLATFORMA OBYWATELSKA

 1. Dariusz Zawadzki - Przewodniczący Klubu
 2. Aneta Cieślicka
 3. Artur Dąbkowski
 4. Wiesław Parus
 5. Ryszard Szufel
 6. Izabela Zielińska
 7. Karolina Szarłata - Woźniak

KLUB RADNYCH
POROZUMIENIE DLA KOŁOBRZEGU WIOLETTY DYMECKIEJ

 1. Wioletta Dymecka - Przewodnicząca Klubu
 2. Bogdan Błaszczyk
 3. Krystyna Strzyżewska
 4. Sławomir Kargul
 5. Marek Młynarczyk
 6. Danuta Wilk

RADNI NIE NALEŻĄCY DO KLUBÓW

 1. Marcin Beńko
 2. Henryk Bieńkowski
 3. Jacek Kalinowski
 4. Krzysztof Plewko
 5. Bogusław Połowniak
 6. Małgorzata Zajączkowska
 7. Ireneusz Zarzycki