KLUBY RADNYCH
KLUB RADNYCH "KOŁOBRZESCY RAZEM"

 1. Dariusz Zawadzki - Przewodniczący Klubu
 2. Bogdan Błaszczyk
 3. Artur Dąbkowski
 4. Małgorzata Grotto
 5. Adam Hok
 6. Przemysław Kiełkowski
 7. Piotr Lewandowski
 8.  Wiesław Parus
 9.  Agnieszka Trafas
 10.  Danuta Wilk

KLUB RADNYCH
"PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ"

 1. Maciej Bejnarowicz - Przewodniczący Klubu
 2. Bartosz Bieńkowski
 3. Renata Brączyk
 4. Jacek Kalinowski
 5. Krzysztof Plewko
 6. Piotr Rzepka

KLUB RADNYCH
"OBYWATELSKI KOŁOBRZEG" JACKA WOŹNIAKA

 1. Izabela Zielińska - Przewodnicząca Klubu
 2. Kamil Barwinek
 3. Karolina Szarłata - Woźniak
 4. Jacek Woźniak
 5. Łukasz Zięba