Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Jacek Kalinowski - Przewodniczący Komisji
 • Wiesław Parus - członek komisji
 • Agnieszka Trafas - członek komisji
 • Jacek Woźniak - członek komisji
 • Danuta Wilk - członek komisji
 • Łukasz Zięba - członek komisji

Komisja Morska

 • Artur Dąbkowski - Przewodniczący Komisji
 • Bogdan Błaszczyk - członek komisji
 • Jacek Kalinowski - członek komisji
 • Krzysztof Plewko - członek komisji

Komisja Uzdrowiskowa

 • Adam Hok - Przewodniczący Komisji
 • Maciej Bejnarowicz - członek komisji
 • Artur Dąbkowski - członek komisji
 • Przemysław Kiełkowski - członek komisji
 • Krzysztof Plewko - członek komisji
 • Karolina Szarłata - Woźniak - członek komisji
 • Agnieszka Trafas - członek komisji
 • Jacek Woźniak - członek komisji
 • Łukasz Zięba - członek komisji

Komisja Rewizyjna

 • Maciej Bejnarowicz - Przewodniczący Komisji
 • Kamil Barwinek - członek komisji
 • Bartosz Bieńkowski - członek komisji
 • Adam Hok - członek komisji
 • Przemysław Kiełkowski - członek komisji
 • Danuta Wilk - członek komisji
 • Jacek Woźniak - członek komisji
 • Izabela Zielińska - członek komisji

Komisja Budżetowo - Gospodarcza

 • Agnieszka Trafas - Przewodnicząca Komisji
 • Maciej Bejnarowicz - członek komisji
 • Bartosz Bieńkowski - członek komisji
 • Bogdan Błaszczyk - członek komisji
 • Artur Dąbkowski - członek komisji
 • Adam Hok - członek komisji
 • Przemysław Kiełkowski - członek komisji
 • Piotr Lewandowski - członek komisji
 • Jacek Woźniak - członek komisji
 • Dariusz Zawadzki - członek komisji
 • Izabela Zielińska - członek komisji

Komisja Oświaty i Kultury

 • Wiesław Parus - Przewodniczący Komisji
 • Małgorzata Grotto - członek komisji
 • Karolina Szarłata - Woźniak - członek komisji
 • Danuta Wilk - członek komisji

Komisja Społeczna

 • Małgorzata Grotto - Przewodnicząca Komisji
 • Maciej Bejnarowicz - członek komisji
 • Renata Brączyk - członek komisji
 • Piotr Lewandowski - członek komisji

Komisja Komunalna

 • Łukasz Zięba - Przewodniczący Komisji
 • Kamil Barwinek - członek komisji
 • Jacek Kalinowski - członek komisji
 • Wiesław Parus - członek komisji
 • Krzysztof Plewko - członek komisji
 • Danuta Wilk - członek komisji
 • Dariusz Zawadzki - członek komisji

Komisja Prawa

 • Bogdan Błaszczyk - Przewodniczący Komisji
 • Artur Dąbkowski - członek komisji
 • Piotr Lewandowski - członek komisji

Komisja Sportu i Turystyki

 • Kamil Barwinek - Przewodniczący Komisji
 • Bartosz Bieńkowski- członek komisji
 • Przemysław Kiełkowski - członek komisji
 • Adam Hok - członek komisji